دیوونهــ ـــ


▓ڪجا دیدیش؟


◀تو یہ فضاۍ مجازۍ


▓ چجورۍ آشنا شدید؟


◀لایڪم ڪرد لایڪش ڪردم


▓خب؟


◀پستاش با همہ فرق داشت


▓بعدش؟


◀یہ روز واسم ڪامنت گزاشت واسہ اولین بار؛ دلم لرزید دلم 


میخواست بازم باهاش حرف بزنم


▓زدۍ؟


◀اره سره صحبتو باهاش باز ڪردم اما خیلے سر ڪِشو یاغے بود و مغرور


▓چــے گفتے بهش؟


◀بهش گفتم مال من شو


▓قبول ڪرد؟


_اولش نه ولے خب بالاخره یہ روز رازی شد،


*خوشگل بود؟


_اره خیلے،یه فرشته ۍ پاڪ


*عاشقش بودۍ؟


۰۰۰۰!!


*چیہ چرا جواب نمیدۍ؟


_اره بودم


*چے شد جدا شدید؟ ڪجا؟


_تو همون فضاۍ مجازۍ دلش گرم یڪے دیگہ شد


*اون دوسِت نداشت مگہ؟


_نمیدونم غرورش نمیزاشت بگہ


*چیشد اوردنت اینجا؟


_یہ روز حرفاۍ عاشقونشو با عشقش دیدم


*خب؟


_دیوونه شدم. تاحالا از اون حرفا بہ من نزده بود


*چیشد الان بہ زوره قرصو دارو زنده ای؟ چیشد الان اینجاییو بہ تخت بستنت؟


_آقاۍ دڪتر تا حالا تو عروسیہ عشقت رقصیدے?

 

+ نوشته شده در یک شنبه 24 خرداد 1394برچسب:, ساعت 4:42 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

تــ♥ـפּ آرامــ بخوابــــ

پسر : ضعیفه ! دلمون برات تنگ شده بود اومدیم زیارتت کنیم !

دختر : توباز گفتی ضعیفه ؟

پسر : خب ، منزل بگم چطوره ؟

دختر : وااااای . . . از دست تو !

پسر : باشه ؛ باشه ببخشید ویکتوریا خوبه ؟

دختر : اه . . . اصلاباهات قهرم !

پسر : باشه بابا ، توعزیز منی ، خوب شد ؟ آشتی ؟

دختر : آشتی ، راستی گفتی دلت چی شده بود ؟

پسر : دلم ! آها یه کم می پیچه ! ازدیشب تاحالا !

دختر : واقعا که !

پسر : خب چیه ؟ نمیگم مریضم اصلا ، خوبه ؟

دختر : لوووس !

پسر: ای بابا ، ضعیفه ! این دفعه اگه قهر کنی دیگه نازکش نداری ها !

دختر : بازم گفت این کلمه رو . . . !

پسر : خب تقصرخودته ! میدونی که من اونایی رو که

دوست دارم اذیت میکنم ، هی نقطه ضعف میدی دست من !

دختر : من ازدست توچی کارکنم ؟!

پسر: شکرخدا ! دلم هم پیچ میخوره چون تو تب

وتاب ملاقات توبودم ، لیلی قرن بیست و یکم من !

دختر : چه دل قشنگی داری تو ! چقدر به سادگی دلت حسودیم میشه !

پسر : صفای وجودت خانوم !

دختر : می دونی ! دلم ، برای پیاده روی هامون ، برای سرک کشیدن

تو مغازه های کتاب فروشی ورق زدن کتابها ، برای بوی

کاغذ نو برای شونه به شونه ات را رفتن و دیدن نگاه حسرت بار بقیه

. . .آخه هیچ زنی که مردی مثل مرد من نداره !

پسر : می دونم ، می دونم ،دل منم تنگه ، برای دیدن آسمون چشمای تو . . .

برای بستنی شاتوتی هایی که باهم میخوردیم . . .

برای خونه ای که توی خیال ساخته بودیم ومن مردش بودم . . . !

دختر : یادته همیشه میگفتی به من میگفتی “ خاتون

پسر : آره ، آخه تو منو یاد دخترهای ابرو کمون قجری می انداختی !

دختر : ولی من که بور بودم !

پسر : باشه ! فرقی نمی کنه !

دختر : آخ چه روزهایی بودن ، چقدردلم هوای دستای مردونه ات رو کرده . . .

وقتی توی دستام گره می خوردن ، مجنون من . . .

پسر : . . .

دختر : چت شد چرا چیزی نمیگی ؟

پسر: …

دختر : نگاه کن ببینم ! منو نگاه کن . . .

پسر: . . .       

دختر : الهی من بمیرم ، چشات چرا نمناکه ، فدای تو بشم . . .

پسر : خدا ، نه . . . ( گریه )

دختر : چرا گریه میکنی ؟

پسر : چرا نکنم ، ها ؟

دختر : گریه نکن ، من دوست ندارم مرد گریه کنه ،

جلو این همه آدم ، بخند دیگه ، بخند ، زودباش . . .

پسر : وقتی دستاتو کم دارم چطوری بخندم ؟

کی اشکامو کنار بزنه که گریه نکنم . . .

دختر : بخند، و گرنهمنم گریه میکنما !

پسر : باشه ، باشه ، تسلیم، گریه نمی کنم ، ولی نمی تونم بخندم

دختر : آفرین ! حالا بگو برای کادو ولنتاین چی خریدی ؟

پسر : توکه میدونی من از این لوس بازی ها خوشم نمیاد

، ولی امسال برات یه کادو خوب آوردم . . .

دختر : چی ؟ زودباش بگو ، آب از لب و لوچه ام آویزون شد . . .

پسر : . . .

دختر : دوباره ساکت شدی ؟

پسر : برات کادو ( هق هق گریه ) ، برات یه دسته گل

گلایل ! یه شیشه گلاب و یه بغض طولانی آوردم . . . !

تک عروس گورستان !

پنج شنبه ها دیگه بدون تو خیابونها صفایی نداره . . .

اینجا کناره خانه ی ابدیت مینشینم و فاتحه میخونم . . .

نه ، اشک و فاتحه

نه ، اشک و فاتحه و دلتنگی

امان ، خاتون من ! توخیلی وقته که . . .

آرام بخواب بای کوچ کرده ی من . . .

دیگر نگران قرصهای نخورده ام ، لباس اتو نکشیده ام

و صورت پف کرده از بی خوابیم نباش . . . !

نگران خیره شدن مردم به اشک های من هم نباش !

بعد از تو دیگه مرد نیستم اگر بخندم . . .

اما ، تو آرام بخواب . . .

 

 

+ نوشته شده در دو شنبه 14 ارديبهشت 1394برچسب:, ساعت 4:22 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

بُــــــــرو ..

برو . .

خُــــــــب ؟

من کہ نمیگم وایسا . .

من کہ نمیگم مال من شو . .

فقط جواب یہ سوالمو بده بعد برو . .

اون روزاے اول گوشیت دست کے بود ؟

آخہ خیلے قشنگ مے نوشت . .

برو گوشیتو بده بہ همون آدم . .

همون کہ خیلے نگرانم بود . .

همون کہ خیلے دوسم داشت . .

همون کہ با مهربونیش منو عاشق خودش کرد . .

همون کہ نمیذاشت گریہ کنم . .

همون کہ واسش مهم بود "بودنم" . .

من . .

فقط اونو میخوام . .

تو . .

تویے کہ اشکام واست مهم نیس . .

تویے کہ شکوندن دلم واست تفریح شده . .

تو . .

بُــــــــرو . .

ولے بدون زمین گرده . .

یہ روز . .

صبح . .

دیدن بالش خیس دخترت، داغونت میکنہ . .

 

+ نوشته شده در سه شنبه 4 فروردين 1394برچسب:, ساعت 10:56 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

آهایـــ ـــ

>>>آهایــ<<<


کَسايیــ که باهاتونــ يه رَنگ بوديم ؛


 وَ پُشتِ سَرمونــ هَفتاد رَنگــ بودَین ...


 اخر سالتونــ مبارک !


بامَعرِفتايیــ که تو غَمهاتونــ کِنارتون بوديم ؛


و تو شاديهاتونــ فَراموش شدیم ...


شُما هَم  اخر سالتونــ مبارک !


عَزیزایى که دوستشونــ داشتيم ؛


وَلى دِلمون رو شِکوندنــ ... طوری نیست ،


 شُما هَم  اخر سالتونــ مبارک !


با مَراماییــ کِه رو زخمهاتونــ مَرهَم گذاشتيم ؛


 و رو زَخمهامونــ نَمَک پاشيدَن..


 دَمِتونــ گرم  اخر سالتون مبارک !


اونــ خوبا ،


 اوناییــ کِه فِکر میکردَنــ خِیلی زِرَنگن ،


 که واسَمونــ نامردى کردَن ...


شُما هَم  اخر سالتونــ مبارک !


***و اَمّا***     

یه سِری دوستامــ هَستَن کِه هَمیشه بودَنــ وَ ايشالا پايَندِه باشَن ,


دوستِتونـــ دارَم , دَمِتونــ گرم ...


   اخر سالتونـــ مبارک ...!

 

+ نوشته شده در دو شنبه 25 اسفند 1393برچسب:, ساعت 9:28 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

شَکـــــــ نکלּ ...

ﺭفتــــــــــی؟؟

ﺑﻪ ﺩﺭكــــــــــــــــــ...!

ﻧﺎﺭﺍﺣتـــــــــ ﺷﺪی؟؟ ﺑﻪ ﺟﻬﻨــــــــــــــــــﻢ...!

ﺑﺮ ﻧﻤﯿﮕـــــــــﺮﺩی؟؟

ﻓـــــــــﺪﺍ ﺳــــــــــــــــــﺮﻡ...!

ﭘﺸـــــــــﺖ ﺳـــــــــﺮﻡ ﺣـــــــــﺮﻑ ﺯﺩی؟؟

ﻭﺍﻕ ﻭﺍﻕ ﮐـــــــــــــــــردی...!

ﺧﺮﺍﺑـــــــــﻢ ﮐـــــــــﺮﺩی؟؟

ﻏﻠـــــــــﻂ ﮐــــــــــــــــــﺮﺩی...!

ﺧﻮﺩتـــــــــﻮ ﮔـــــــــﺮﻓتی ﻭﺍﺳـــــــــم؟؟

خـــــــــﺏ ﻣــﻌﻠﻮﻣﻪ ﻣﮕﺲ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﻋﻨــــــــــــــــــﯽ ﻣﺜﻪ

ﺧـــــــــﻮﺩش...ツ

تـــــــــﻮ ﻧﺸـــــــــﺪى؟؟

ﯾﮑـــــــــﯽ ﺩﯾــــــــــــــــــﮕهـ...!

ﺑﺎ ﻣـــــــــﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﯿﺎﻗـــــــــﺖ ﻣﯿﺨﺎستـــــــــ كه ﺗــــــﻮ

ﻧﺪﺍﺷﺘـــــــــى...!

ﻭﻟـــــــــى..

ﺍﯾﻦ ﺧﻂـــــــــ ______

ﺍﯾﻦ ﻧشـــــــــون |

ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺧﺪﺍﯾـــــﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳــــــﺘﯽ!

ﻣــــــﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﭘﺸﯿﻤـــــــــﻮﻥ

ﻣﯿﮑﻨـــــﻢ!

ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺲ ﺩلـــــــــ ﮐﺴﯿﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻧـــــﻢ

ﺑﺮﻋﮑـــــــــســـــــ ...

ﮐﺴﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻧـــــﻘﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ

ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﺵ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ

ﻟﻌﻨـــتـــ ﺑﻔﺮﺳتی ...

اینو بت قـــــول میدم شَکـــــــ نکن ...

 

+ نوشته شده در یک شنبه 10 اسفند 1393برچسب:, ساعت 2:16 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

روز هایـــ سیاهــــ

گوشیمـــ زنگــــ میخورهــــ

آهنگِـــــ زنگــــ میگه "تویی"!!!

میدُوَمـــ سمت گوشیــــ

دیدنِـــ اسمت بعدِ این همه مدت روی صفحه گوشی

مثلِ معجزهــــ میمونه....

تا میام گوشی و بردارم و بگم :جانمــــ عزیزِ دلمــــ

همه لحظه های نبودنت مثلِ فیلمـــ از جلو چشممــــ رد میشه

از همون روز اول که میومدمــــ تو اتاقمــــ در و میبستمــــ

بالشمـــ و میگرفتمــــ جلو دهنمو اینقدر ضجه میزدمــــ تا از حال برمــــ ...

تا همه شبهایی که مثلِ دیوونه ها تا صبح تو اتاقمـــ راه میرفتمــــ

و با خودمـــ درد و دل میکردمـــ ...

همه اون الکی عصبانی شدنام. ....بی حوصلگیام.....دلتنگ شدنام

همه نا امید شدنام و کفر گفتنام

همه با گریه التماس کردنامـــ به خدا که فراموشت کنمـــ

و دلمـــ یکمـــ آرومــــ بگیره ...

همه تب و لرز کردنامــــ ....

همه قرصهای رنگارنگــــ آرامبخش ....

همهـــ و همهـــ ...

میبینیـــــ ؟

منـــ بی اندازه دوستت داشتمــــ و تقاصِ این دوست داشتن

همـــ "به اندازه" پس دادمــــ...

دیگهـــ بسه ...

حتی فکرِ برگشتنِ اون روز های سیاهــــ ......من و از پا درمیاره!

چه برسه به اینکه دوبارهـــ تکرار بشه...

پســــ

گوشی روخاموش میکنمـــ

تو دلمـــ میگمـــ:خداحافظ.....برای همیشه

عزیزِ همیشگیِ دلمــــ!

اشکامــــ و پاک میکنمـــ و با لبخندی تلخ

از اتاقمــــ میرمــــ بیرون.

+ نوشته شده در چهار شنبه 22 بهمن 1393برچسب:, ساعت 1:54 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

مَـعلوര نیستـ ـ‌ ...

مَـعلوര نیستـ ـ‌ چـہ مَرگمــآטּ شُــدهـ ... !

کِـہ نَـہ عیــטּ آدَم عاشِق میـشَـویـم . . . نَـہ عیـטּ آدم بیخیآل . . . !

دِلمان . . . بَعضے وَقتآ‌ . . . بَرآے ِ یـک نَفـر یـک ذَره میـشوَد . . . !

ولـے

گـآهـے اَگـرهَمـآטּ یـک نفر رآ یـک هَفتـہ هَـم


نَبینیـم چیــزے نمیشَود . . . !

بَعضے وَقتآ‌ لَبخند ِ یـک نَفـر یک دنیآ‌ اِنرژے بِهِمـآטּ مـے دَهـَد . . . وَ . . .

گـآهے اَز تَـہ دِ‌ل خَندیدטּ ـهآے ِ‌ آטּ یـک نَفـر


حـآلمـآטּ رآ بهـم میـزَنـد . . . !

آنقـَدر ذَره-ذَره عـآشِقے کَـرده ایـم. . . هَر آدم جَدیدے رآ‌


یـہ حَریم خـودمآטּ رآه دآده ایــم. . . !

کِـہ بَـلَـد نیـستیـم عـآشق ِ ثابت بـآشیـم . . . !

کـِہ خـودمآטּ رآ‌ تمـآم اَیـآم سآل . . . و تمـام نقــآط ِ دُنیآ‌ . . .


کنـآر ِ هَمـآטּ یــک نَفَـر تَصَـور کنیـم . . . !

مــآ‌ آ‌نقَدر خُرد عـآشقے کَـردیـم. . . عشـق ـهآے ِ ریز-ریز داشـتہ ایـم


کـِہ کَلان عآشقے کَردن اَز یآدمآن رَفتـہ . . . !

حآلآ‌ هَـر چِقَـدر زُور میزَنیـم نمیـشَوَد . . . کـہ بِشَوَد . . .

نمیشَوَد عشقمان همآنے بآشدکـِہ میـخواهیـم

 

+ نوشته شده در پنج شنبه 2 بهمن 1393برچسب:, ساعت 3:42 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

پشیمونے ...

یه روزی میشه...

صبح از خواب پا ميشے

گوشيتو ور ميداری ميبينے pm نداری ازم...

ميگيری ميخوابے...

ظهر پا ميشے...

ميبينیے تو وايبر آفم...

ميبينے تو لاين پست نزاشتم...

ميبينے جواب كامنتای کسے رو هم ندادم...

اس ميدی...

ج نمياد...

ناراحت ميشے...

بعد يه ساعت باز اس ميدی...

ج نمياد...

زنگ ميزنے...

مشترک مورد نظر خاموش ميباشد...

وايبر ؛ Last online today 4:30

زد ميزنے اون يكے خطم...

بوق آزاد...

ميزنے بيرون...

عصری چک ميكنے...

خبری نيس...

كفری ميشے...

ميگے؛گور باباش

شب ميخوابے...

ولے به فكرمے...

هنوزم بے خبر...

صبح ديگه ميای در خونمون

سر كوچه ای

صوت قشنگ عبدالباسط...

داربستے كه واسه پلاكاردا ميزنن

شک ميكنے

ميری جلو

مارا در غم از دست رفتن فرزند عزيزتان شريک بدانيد.

ماشينے كه پشتش اعلامیه زدن و اسم من روشه

پلكايے كه ميزنے...

ميدوئے تا خونتون

تو راه اشكاتو پاک ميكنے...

ميشنے جلو در خونه

ميبندی چشاتو

خاطره ها

تو كمد دنبال پيرن مشكے

عصری سر خاک

تسليت به بابام...

تاج گلا...

لباسای مشكے خاكے...

قرآنے كه ميخونن

صدای بيل و خاک

آخرين نفری هستے كه سر خاكمے...

همش يه روزه

ديدی تموم شد؟

هميشه زود دير ميشه...

"اینو گذاشتم فقط بخاطراینکه حواسمون رو بیشتر جمع کنیم..

کمتر همدیگرو بشکونیم.. کمتر همدیگرو ناراحت کنیم..

بیشتر کنارهم باشیم..

بیشتر به کسایی که واسمون از جون عزیزترن توجه کنیم..

بیشتر هوای همدیگرو داشته باشیم..

چون 'خیلی زود دیر میشه و فقط پشیمونی و عذاب وجدان باقی میمونه'..

+ نوشته شده در چهار شنبه 10 دی 1393برچسب:, ساعت 11:20 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﻋﺸﻖ ﻣـــﻤـــﻧـــﻮعــ ــــ ــــ

 

هیییییس...!!!

به ﻣﻦ ﺩﻝ ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ...!!!

ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ....!!!

ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ...!!!

ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﻢ ...!!!

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ...!!!

ﻭ ﺭﻭﯼ ﺍﻥ ﺣﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ...!!!

"ﻋﺸﻖ ﻣــــــــﻤـــــﻧـــﻮﻉ "...!!!

ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ...!!!

ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ...!!!

ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮانم ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺍ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺪ...!!!

ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ...!!!

ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ بتپد...!!!

ﻭ ﭼﺸﻤﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺪ...!!!

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ...!!!

ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ...!!!

ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ همیشگی ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ...!!!

ﻣﻦ دل ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺍﻡ ...!!!

ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ " ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ" ﺧﻄﺎﺏ ﮐﻨﻢ...!!!

ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ پژﻣﺮدﻩ ﺍﺳﺖ...!!!

ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...!!!

اﻣﺎ ﺩﻟﻢ پیر ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ...!!!

ﺩَﺭِ ﻗﻠﺐِ ﻣﻦ ﻗُﻔﻞ ﺍﺳﺖ...!!!

ﻭ ﮐﻠﯿﺪﺵ...!!!

ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ...!!!

ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ...!!!

ﻣﺜﻞ ﺻﺒﺮکردن...!!

بالای جنازه ای ست...!!!

که دکترا...!!

جواز دفنش ...!!!

را صادر کرده اند...!!!

 

+ نوشته شده در چهار شنبه 19 آذر 1393برچسب:, ساعت 4:25 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﻣﮭﺮ ﺳﮑﻮتــ ـــ ـــ

ﺗﺎﺑﺤﺎﻝ ﺷﺪﮦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺘﻮ ﻗﻮﺭﺕ ﺑﺪﯼ !؟

ﻟﺒﺨﻨﺪﺑﺰﻧﯽ...

ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﯽ...

ﺷﺪﮦ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﭙﯿﭽﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ، ﺭﺍﮦ ﻧﻔﺴﺖ ﺭﻭﺑﺒﻨﺪﮦ ، ﺧﻔﺖ ﮐﻨﻪ...

ﮬﯽ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺮﮦ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ...

ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺭﯼ...

ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ ...

ﭘﺮتش کنی...

ﺷﺪﮦ ﯾﻪ ﺁﮬﻨﮓ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﺸﻪ ﺭﻭﺡ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ...

بشه ﺧﺎﻃﺮﮦ ...

ﻭﮬﺮﭼﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭﺑﺸﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺗﺮﺕ ﮐﻨﻪ...

ﺷﺪﮦ ﺑﺮﯼ ﮬﻤﺎﻥ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﻓﺘﯽ ...

ﭼﻨﺪﻣﺘﺮ ﺟﺎﺭﻭ ﮬﯽ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻨﯽ ﻭﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ...

ﮬﻤﻮﻧﻘﺪﺭﯼﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩی...

ﺷﺪﮦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﻧﺪﺍﺭﯼ ...

ﺍﻣﺎﯾﮭﻮ ﺗﻮﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﻭﺑﺮﺩﺍﺭﯼ....

ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯽ...

ﺍﻧﮕﺸﺘﺖ ﺑﺮﮦ ﺳﻤﺖ ﮐﻠﻤﻪ.send ﻣﻨﻄﻘﺖ ﺑﻤﯿﺮﮦ.....

ﻗﻠﺒﺖ ﺗﻨﺪﺗﻨﺪﺑﺰﻧﻪ....

ﻭ send ﮐﻨﯽ...

ﺷﺪﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﺭﻭ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﯿﻘﺮﺍﺭﺑﺎﺷﯽ...

ﻧﺮﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺍﺏ...

ﺑﻌﺪﺁﺧﺮﺷﺐ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﺑﺮﺍﺵ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ... اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﮦ، ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯼ ،ﻧﺪﮦ...

ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺧﻮﺑﯽ ؟ﮬﻤﯿﻦ...

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ...

ﺷﺪﮦ ﺑﺎﺯﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺎﺩ...

ﻭﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ، ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻭ ﮬﺰﺍﺭﺑﺎﺭﺩﯾﮕﻪ ﮬﻢ ﺑﺸﮑﻨﯽ...

اﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺩﺳﺖ ﻭﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﮧ ﺑﺎﺷﯽ؟؟ ﺷﺪﮦ ﺍﯾﻦ ﮬﻤﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ؟؟

ﻭﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺶ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﮭﺮﺳﮑﻮﺕ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺕ؟؟؟

شده؟؟؟؟

+ نوشته شده در سه شنبه 4 آذر 1393برچسب:, ساعت 5:38 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

عشق منـ ــ ــ

عشقم...

لعنت به وقتایی که پسم میزدی اما من...

با عشق صدات میکردم...

لعنت به وقتایی که باید غرورمو حفظ میکردم اما...

ترجیح دادم رابطمونو حفظ کنم...

لعنت به وقتایی که منو از قلبت بیرون کرده بودی

اما من...

پشت در قلبت واسه داشتنت جون میدادم

لعنت به شبایی که زل میزدم به عکست

تا اول اون بخوابه بعد من اما...

تو با یاد عشق جدیدت میخوابیدی

لعنت به روزایی که به خاطر بودن با تو

دل عزیزترین کسای زندگیمو شکستم

آره عشق من

لعنت به وقتایی که باید میرفتم ولی موندم...

لعنت به تمام روزا شباساعتا دقیقه ها ثانیه ها...

و حتی لحظه هایی که سرگرمیت بودم

ولی زندگیم بودی وایسا...

گناه شکستن غرور و دل آدمایی که بعد از تو از ته قلبشون

بهم گفتن دوست دارم...

اما به خاطر تو بهشون پوزخند زدم و رد شدم گردن تو..

حالا برو خداحافظ عشق من

+ نوشته شده در دو شنبه 19 آبان 1393برچسب:, ساعت 4:59 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

بعضی وقتا ✘ ✘ ✘

✘ بعضی وقتا آدم عجیب دلش میخواد یکی بهش گیر بده ! ヅ ❥

✘ازش بپرسه کجایی؟؟ ヅ ❥

✘کجا میری؟؟ ヅ ❥

✘ کی میای؟؟ ヅ ❥

✘ زود برو خونه ! ヅ ❥

✘ رسیدی زنگ بزن ! ヅ ❥

✘ هوا سرده لباس گرم بپوش ! ヅ ❥

✘ تا دیر وقت بیدار نمون ! ヅ ❥

✘ حتی باهات قهر کنه یا باهاش قهر کنی ! ヅ ❥

✘ نازت رو بکشه ! ヅ ❥

✘ نصف شب بهت اس ام اس بده ! ヅ ❥

✘ بدونی تو بی خوابیاشم به یادته ! ヅ ❥

✘ باید یکی باشه نگرانت باشه ! ヅ ❥

✘ باید یکی باشه بهت بگه:مواظب خودت باش ! ヅ ❥

✘ آدم هی میخواد به روی خودش نیاره ! ヅ ❥

✘ هی بگه همینجوریم خیلی خوبه ! ヅ ❥

✘ ولی یه وقتایی دیگه نمیشه !دیگه نمیتونه ! ヅ ❥

✘ بعضی وقتا آدم حس میکنه میخواد یه حرفایی مثل همیشه بشنوه ! ヅ ❥

✘ یه حسایی رو دوباره تجربه کنه ! ヅ ❥

✘ دوس داره سرشو بزاره روی زانوی یکیو باهاش دردو دل کنه! ヅ ❥

✘ دوس داره یکی بغلش کنه بهش بگه من هستم نگران نباش! ヅ ❥

✘ دوس داره یکی دستشو محکم بگیره بگه مواظب خودت باش! ヅ ❥

✘ بعضی وقتا آدم دلش میخواد واسه یکی مهم باشه! ヅ ❥

همین...

+ نوشته شده در دو شنبه 19 آبان 1393برچسب:, ساعت 4:56 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﺯﻧﺪﮔیـــــ ﻣنـــــ

ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ......... ﺷـــﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ


ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . . ! ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﺩﺭﺩ


ﻣﯿﮑﻨﺪ . . . ! ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﺟـــﻨﺲ ﺩﺭﺩﻡ . . .


ﻋـــﻼﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ . .. ﺑــﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ . . . ﭘﺮ ﺩﺭﺩﯼ


ﻫﻢ ﻋــﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ . . . ” ﺩﺭﺩ ” ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭﺩ


ﻧﺪﺍﺭﺩ . . . ﺍﯾﻦ ﺑـــﯽ ﻫــــﻤﺪﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ


ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﮑﺸﺪ . . . ﺳــﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ


ﻫــﻤﻪ ﺳـــﺮﺩﺭﮔﻤﯽ . . . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫـــﻤﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎﯼ


ﭘـــﻮﭺ . . . ﭼﺸــﻤﺎﻧﻢ ﺳﻮﺯ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﻧــــﻪ ﺳﻮﺯ


ﺳﺮﻣﺎ ! ﻧﻪ ! ﺑﻠﮑﻪ ﭼـــﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫــــﻤﻪ


ﺁﻟـــﻮﺩﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺫﻫﻦ . . . ﮐــﺎﺵ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻫﻢ ﻣﮑﺜﯽ


ﻣﯿـــﮑﺮﺩ . . . ﮐــﺎﺵ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ


ﺩﺍﺷﺖ . . . ﮐــﺎﺵ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻧـــﺪﮐﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ


ﻏـــﻢ ﻫﺎﯾﻢ . . . ﻫﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻋـــﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻏﺼﻪ


ﺧﻮﺭﺩﻥ . . . ! ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﯿـــﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻧـــﯿﺎ , ﺍﯾﻦ


ﻏـــﺼﻪ ﯼ ﺗـــﻠﺦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣــــﻦ ﺷﺪ . . . ﺍﺯ


ﺑﭽﮕﯽ “ ﺗﻠﺨﯽ ” ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ . . . ﺍﻣـــﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ


ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻪ ﺗـــﻤﺎﻡ ﺯﻧــــﺪﮔﯿﻢ ﺑﺸﻮﺩ ﯾـــﮏ ﺗـــﻠﺨﯽ


ﺑـــــــﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ . . .

+ نوشته شده در پنج شنبه 8 آبان 1393برچسب:, ساعت 10:15 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﻫـﻤﯿـنــ ـــ ـــ ..••

 

یه ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﺍﺻـﻦ ﻧـﮕـﺬﺷـﺖ ﺍﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺍﺯﺵ ﮔـﺬﺷـﺘـﯿـﻢ..••


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ..••


ﺳـﺨـﺖ ﮔـﺬﺷـت..••


ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷــﺖ..••


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾـﻢ ﺍﻣـﺎ ﺟـﺰ ﺩﻟـﻤـﻮﻥ ﻫـﯿـﭻ ﮐـﺲ

ﺻـﺪﺍﻣـﻮﻧـﻮ ﻧـﺸـﻨـﯿـﺪ..••


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼـﯽ ﺑـﻮﺩ ب جز ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ می بوﺩ..••


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤـﻮﻥ ﺷـﺒـﺎ ﻣـﺎ

ﺑـﻮﺩﯾـﻤـﻮ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـﯿﻤﻮﻥ..••


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔـﺴـﻤـﻮﻥ ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـﻪ ﺑـﻐـﺾ..••


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔـﺲ ﮐـﻢ آﻭﺭﺩﯾـﻢ ﺍﻣــﺎ ﺩﻭﻭﻡ آﻭﺭﺩﯾــﻢ..••

 

ﯾـﻪ شـــبایـــی ﻓـﻘـﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﯾـﻢ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـﺮﺩﯾـﻢ..••


ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧـﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩﯾـﻢ ﻓـﻘـﻂ ﺑـﻮﺩﯾـﻢ..••


ﻫـﻤﯿـﻦ..``

 

 

+ نوشته شده در چهار شنبه 23 مهر 1393برچسب:, ساعت 2:59 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

نِمیبَخشَمِتــ ـــ ـــ ...

هیچوَقت نِمیبَخشَمِت


بِخاطرِ زَمانهایی که بایَد میبوُدی و نَبوُدی


بِخاطِرِ روُزهایی که بی دَلیل آزارَم دادی


بِخاطِرِ شَبهایی که بَرات اَشک ریختَم و نَدیدی


بِخاطِرِ حِسّی که به بازیش گِرِفتی


بِخاطِرِ تَمومِ بی تَوَجهی هات


بِخاطِرِ بُغضهایی که بایَد دَرکِشون میکَردی و نَکَردی


بِخاطِرِ تَمومِ فَریادهایی که نَشنیده گِرِفتی


بِخاطِرِ اِشتباهاتی که اَزشون گِلِه کَردَم و نَفَهمیدی


بِخاطِرِ غُروُرِ شِکَسته ـِم


نِفرینِت نِمیکُنَم، اما


اَز خُدا میخوام که روزی کَسی تَمومِ کارهایی که با دِلَم کَردی رو با دِلِت بکنه


هَمیـــن...!!!

 

+ نوشته شده در پنج شنبه 17 مهر 1393برچسب:, ساعت 7:41 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |