مـطـمـئنـے ... - 1395-05-11 15:31:00
مـنـو نـگـا.. - 1395-03-27 14:21:00
خيلي בيــر..... - 1395-02-05 21:18:00
ﺁﺭﻩ ﻣَﻦ ﺣَﺴـــــﻮﺩﻡ ... - 1394-12-18 17:11:00
ﭼـــﺮﺍ ... - 1394-11-28 11:03:00
♥واـωـت مهم نباشہ .... - 1394-11-14 17:07:00
لیــواטּ شیــر شڪلات - 1394-11-01 17:47:00
اگـہ دوωـتش دارے ... - 1394-10-21 12:31:00
دوωـت داشتن ... - 1394-10-09 11:08:00
دُختَر ... - 1394-09-10 17:20:00
ڪاش یڪم بوבے ... - 1394-08-13 09:43:00
عاشـᓆ شـבҐ ... - 1394-06-30 13:55:00
" دنیامـ ـــ " - 1394-05-13 19:48:00
آقامووونـــ ـــــ - 1394-04-08 11:07:00
دیوونهــ ـــ - 1394-03-24 16:42:00
تــ♥ـפּ آرامــ بخوابــــ - 1394-02-14 16:22:00
بُــــــــرو .. - 1394-01-04 22:56:00
آهایـــ ـــ - 1393-12-25 21:28:00
شَکـــــــ نکלּ ... - 1393-12-10 14:16:00
روز هایـــ سیاهــــ - 1393-11-22 13:54:00
مَـعلوര نیستـ ـ‌ ... - 1393-11-02 15:42:00
پشیمونے ... - 1393-10-10 11:20:00
ﻋﺸﻖ ﻣـــﻤـــﻧـــﻮعــ ــــ ــــ - 1393-09-19 16:25:00
ﻣﮭﺮ ﺳﮑﻮتــ ـــ ـــ - 1393-09-04 17:38:00
عشق منـ ــ ــ - 1393-08-19 16:59:00
بعضی وقتا ✘ ✘ ✘ - 1393-08-19 16:56:00
ﺯﻧﺪﮔیـــــ ﻣنـــــ - 1393-08-08 10:15:00
ﻫـﻤﯿـنــ ـــ ـــ ..•• - 1393-07-23 14:59:00
نِمیبَخشَمِتــ ـــ ـــ ... - 1393-07-17 19:41:00
یهــ ــــ شیـر پشتمهــــ ــ - 1393-07-09 21:14:00
سـکـوتـــــ ــــ - 1393-06-26 12:44:00
بیخیالیـــــ ـــــ - 1393-06-20 13:02:00
- 1388-06-16 19:51:00
ﻫِـــــــــــــــــﻪ ... - 1393-06-12 17:06:00
- 1388-06-08 23:20:00
ﻋـڪـ ωـــﻢ ... - 1393-06-07 12:33:00
شــــــــــــــــــــرمندمْ ... - 1393-05-30 10:52:00
- 1388-05-27 16:34:00
امشب تکرار دیشب ...! - 1393-05-16 10:54:00
- 1388-05-13 10:47:00
يعني ميشه؟؟! - 1393-05-09 11:43:00
ﻭﻟـــــــــــــــــــﯽ ....هـــه - 1393-05-09 11:38:00
هَمــیــنُ بَـــــــس ... - 1393-05-02 13:22:00
- 1388-04-14 11:39:00
ﺍﻭﺿﺎﻋﺖ ﺑﺪ .... - 1393-04-12 17:02:00
- 1388-04-11 15:44:00
مَن هَمینَم ... - 1393-04-11 12:59:00
براے دل خـــودم ... - 1393-04-09 12:14:00
قدر منو ... - 1393-04-05 16:50:00
ﺑﻌﺪ ﻣـــــﺮﮔـــــﻢ . . . - 1393-04-03 12:07:00
مــرد اونــیه ... - 1393-03-31 16:01:00
ﭘﺴــﺮ ... - 1393-03-27 15:27:00
ﺍُﻭﻥ ﻭُ ........ - 1393-03-27 15:08:00
مـــטּ .... - 1388-03-27 14:09:00
بــבبَـפֿـتــے ... - 1393-03-21 12:22:00
جـهـنمـے ... - 1393-03-21 12:20:00
چــــراغِ ωــبــ ــز ... - 1393-03-21 12:16:00
بـآωـ ... - 1393-03-21 12:14:00
هـــِـے ..... - 1393-03-21 11:53:00
ﺗــــﻮ... - 1393-03-21 11:48:00
یـﮧ آرامــش ... - 1393-03-21 11:39:00
בلـمـ ... - 1393-03-21 11:36:00
هرشـ ـَب - 1393-03-21 11:34:00
ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ... - 1393-03-21 11:30:00
فــقــــط .... - 1393-03-21 11:26:00
کــــــــآش .... - 1393-03-21 11:04:00
ﭼـــﻪ ﺣﺴــــﻪ ... - 1393-03-21 11:00:00
بـِــﮧ سَـلـامـَتـﮯِ - 1388-03-21 10:58:00
آروم باش ! - 1388-03-09 13:15:00
دیــگـر ... - 1393-03-08 19:01:00
گــــــاهے ... - 1388-03-08 18:57:00
مانده هاے ... - 1393-03-08 18:56:00
ســیگار .... - 1388-03-08 18:36:00
دلــــــــــــــم ... - 1393-03-08 18:35:00
این روزهــــا ... - 1393-03-08 18:33:00
نیـــازی ... - 1393-03-08 18:33:00
روزهای لعنتی ... - 1393-03-08 18:30:00
دلم .... - 1393-03-08 18:30:00
ما خــــردادی آ ... - 1388-03-03 21:00:00
نيـــازم .... - 1393-02-27 12:38:00
ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ .... - 1393-02-27 12:30:00
نیـ ـســــ ـتی .... - 1388-02-27 12:29:00
او رفت .... - 1393-02-27 12:26:00
و من .... - 1393-02-27 11:50:00
بچــــه که بودم .... - 1393-02-27 12:22:00
آی لعنـتی .... - 1393-02-27 11:45:00
آهـــــــــــــــــــــای .... - 1393-02-27 11:42:00
پــــــایــــــان ... - 1393-02-27 11:41:00
آرزوی من .... - 1393-02-27 11:39:00
اعتراف کنم ... - 1393-02-27 11:36:00
خـــدایـا . . . ! - 1393-02-27 11:34:00
عادلانه نیست ... - 1393-02-27 11:33:00
برای - 1393-02-27 11:31:00
حالـــــــا - 1388-02-27 11:30:00
این روزهــــــــــــــا … - 1393-02-27 11:27:00
چه درد ناک است ... - 1393-02-27 11:25:00
رُخ به رُخ .... - 1393-02-27 11:25:00
هــے .... - 1393-02-22 21:20:00
گآهی ... - 1393-02-18 11:44:00
مـــے میـرنـد .... - 1393-02-18 11:40:00
ﻋﺸﻘﻢ ... - 1398-02-03 18:30:00
آخــه مــن ... - 1393-02-03 18:29:00
بس کن !! - 1393-02-03 18:20:00
هــــی روزگــــــار ..... - 1393-01-30 15:09:00
دلـــــــــم ... - 1393-01-30 15:03:00
تـ ـو .... - 1393-01-29 16:53:00
همیشـہ باید کسی باشد - 1393-01-29 16:43:00
تـــلــخ تـــر .. - 1393-01-28 13:33:00
ﺷـﯿﺮﯾﻦ ... - 1393-01-28 13:18:00
" مـن " - 1393-01-27 15:12:00
اسمش آدمه - 1393-01-27 15:03:00
مــتــنــفــــــــــــــــــر ... - 1393-01-21 18:22:00
بــُـرو .... - 1393-01-21 18:15:00
خـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَدا…. - 1393-01-21 18:10:00
ﺳــــﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐـــﺸﻢ - 1393-01-21 18:07:00
آدم هـــايـــي ... - 1393-01-21 18:02:00
ســلــول انــفـــرادی - 1393-01-21 18:02:00
می خــــــــواهـــــــــم ... - 1393-01-21 18:00:00
کــآش ... - 1393-01-21 17:59:00
عشـــ♥ـق یعـــــنی - 1393-01-21 17:49:00
“بیخـــیآل“… - 1393-01-21 17:48:00
یِــ ـ ـک... - 1393-01-13 15:32:00
کـآش میـבـآنـِـستـــے - 1393-01-13 15:29:00
عشق یعنـی... - 1393-01-13 15:29:00
پرچممونم همیشه بالاســــــــــــت - 1388-01-12 12:59:00
انـصاف نـیـست... - 1393-01-11 19:46:00
تنگ شده؟؟؟ - 1393-01-11 20:29:00
ترس از هیچ چیز ... - 1393-01-11 20:26:00
I♥U ㋡ - 1393-01-10 13:20:00
بـــعـــد از مـــرگــــم . . . - 1393-01-09 14:10:00
ﺷﺐ ﺧﻮﺵ - 1393-01-09 13:59:00
خــــــــاک تو سر ... - 1393-01-09 13:57:00
چــــــــر­ا ؟ - 1388-01-09 13:51:00
حوصله ات .. - 1393-01-09 13:41:00
دَرد هـــــــایی دارَم... - 1393-01-09 13:37:00
بـــﮧ گُمـــــــــانَــــــــم ... - 1393-01-08 14:43:00
سکوتــ سکوتــ - 1393-01-08 14:38:00
فرقـے نمـے کند !! - 1393-01-08 14:37:00
عَـصَـ ـبـیـ ... - 1393-01-08 14:33:00
בلـتنـــگـی - 1393-01-08 14:32:00
گــــاهی وقتا .. - 1393-01-08 14:29:00
ﻓــﺮﺍﻣــﻮﺵ ﮐــﺮﺩﻧـﺖ ... - 1393-01-08 14:25:00
تنهــــــا چیــــــــزی ... - 1393-01-08 14:19:00
ثـــــابـــــت مــی کننــــــــــــــــد - 1393-01-08 14:17:00
پیشانی اَم را بِبینـــ - 1393-01-08 14:16:00
نداشتن ... - 1393-01-07 19:09:00
هـــــــــــــــر چه ... - 1393-01-06 18:55:00
بایــــב بــــه .. - 1393-01-06 18:52:00
تنــهاییــــ ... - 1393-01-06 18:49:00
اگــــــــر مـــے بــیــنــــے ... - 1393-01-06 18:46:00
عشق ! - 1393-01-06 18:40:00
بازی قشنگی بود ... - 1393-01-05 19:08:00
خــ ــ ــودم ... - 1388-01-04 18:23:00
بــی خـیــال ... - 1393-01-04 18:20:00
خداحافظ ... - 1393-01-04 18:18:00
مــثـــــل تــــــو .. - 1393-01-04 18:14:00
پاک می کنم ... - 1393-01-04 18:13:00
بی اهّمـــیت ... - 1393-01-04 18:11:00
دیـگـــر ... - 1393-01-04 18:07:00
هـــــــر نفـــس ... - 1393-01-04 18:05:00
بــعـضی ها ... - 1393-01-04 17:58:00
زنده به گور ... - 1393-01-04 17:59:00
اِنـصـــآفــــ ... - 1393-01-03 15:07:00
روزها .. - 1393-01-03 15:05:00
این روزها … - 1393-01-03 15:02:00
اشک ها ... - 1393-01-03 15:01:00
یه وقتایی ... - 1393-01-03 14:57:00
فکر نکن ... - 1393-01-03 14:56:00
مهم نیست .... - 1393-01-03 14:53:00
نقـــــــــــــــــاش ... - 1393-01-03 14:51:00
نمیتوانم ... - 1393-01-03 14:48:00
روزی ... - 1393-01-03 14:45:00
ﺑــﺎﻭﺭ ... - 1393-01-03 14:44:00
درد دارد ! !!! - 1393-01-03 08:30:00
حرمت داره..... - 1393-01-03 09:05:00
یه آدمهایــــی ... - 1393-01-03 09:03:00
شده تا حالا ... - 1393-01-03 09:02:00
tabrik sal no - 1392-12-29 19:02:00
اگــــــــــــــــــر ... - 1392-12-25 20:45:00
گاهـے دِلم ... - 1392-12-25 20:45:00
בﯾﮕـﮧ ﻋﺎﺷِﻖ ﻧِﻤﯿﺸﮧ ☆ - 1392-12-25 20:38:00
دُنیا ... - 1392-12-25 20:42:00
کـــــــآش ... - 1392-12-25 20:32:00
" اشــــتبـــآهــــم" - 1392-12-25 20:30:00
دلـــــــــم ميخو اهد ... . - 1392-12-25 20:28:00
میشـــــــنوی ؟ - 1392-12-25 20:23:00
دلتنگـے من .. - 1392-12-25 20:22:00
دلتنـــگــی هـــای زیــاد . . . - 1392-12-25 20:20:00
تنهـ ــ ــــــایــــﮯ ... - 1392-12-25 20:18:00
"فـَضاے مـَجازے " - 1392-12-25 20:15:00
خیلـــی ها ... - 1392-12-25 20:14:00
چگونه ... - 1392-12-25 20:10:00
قانــون ناعــادلانــه ای ... - 1392-12-25 20:05:00
آدم باید ... - 1392-12-25 19:59:00
مــا آدم هــا ... - 1392-12-25 19:56:00
سوختن ... - 1392-12-25 19:53:00
کسی ... - 1392-12-25 19:50:00
مـن اگر .. - 1392-12-25 19:48:00
دروغ ... - 1392-12-25 19:47:00
آنقدرها ... - 1392-12-25 19:44:00
زندگی میکنم ... - 1392-12-25 19:40:00
دنـــــیـــــــا ... - 1392-12-25 19:39:00
نمیشود... - 1392-12-25 19:36:00
به آنهایی که ... - 1392-12-25 19:34:00
قاتل ها ... - 1392-12-25 19:29:00
حالا که ... - 1392-12-25 19:28:00
چقدر تلخ است ... - 1392-12-25 19:23:00
وﻗﺘﯽ ... - 1392-12-25 19:22:00
سلطان جنگل .... - 1392-12-25 19:17:00
یک مترسک ..... - 1392-12-25 19:17:00
پرواز .... - 1392-12-23 11:50:00
زن نیستم ... - 1392-12-23 11:49:00
چه تلخ است ... - 1392-12-23 11:46:00
ميداني رفيق . . . - 1392-12-23 11:44:00
تَنـــهایی ... - 1392-12-23 11:42:00
خوبـ گـــوشـ کــטּ - 1392-12-23 11:40:00
آنـــــقـَـدر ... - 1392-12-23 11:37:00
مهم نیست - 1392-12-23 11:34:00
امـشـــب ... - 1392-12-23 11:30:00
دوست دارم ... - 1392-12-23 11:28:00
لــــــــــبخنـــد مــــی زنـــم ... - 1392-12-23 11:26:00
گاهــــی سکــــوت - 1392-12-23 11:25:00
گیرم که باخته ام!!! - 1392-12-23 11:19:00
گفت جبــــــران میکنم !! - 1392-12-23 11:17:00
تـلخــــــــم - 1392-12-23 11:16:00
اگه مَردی ... ؟!! - 1392-12-23 11:12:00
در این شهر - 1392-12-23 11:12:00
آغـــوش ... - 1392-12-22 21:21:00
ﻟﻌﻨﺘـــــــــــــــــــﯽ - 1392-12-22 21:19:00
تو کیستی؟ - 1392-12-22 21:17:00
تقصـــــیر خودتـــــ بـــــــود . .! - 1392-12-22 21:15:00
آدمــا گاهــی .... - 1392-12-22 21:07:00
تاثـیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ ... - 1392-12-22 21:13:00
" تــــــ♥ــــو " - 1392-12-22 21:06:00
تـــــــــــو .... - 1392-12-22 21:03:00
مــــــــــرد واقعــــــــــی - 1392-12-22 21:04:00
مـــن ..... - 1392-12-22 20:59:00
انقضای تو ... - 1392-12-22 20:57:00
כلــــــــــم ... - 1392-12-22 20:55:00
بــــهــــانـــــشـــــــــــه ... - 1392-12-22 20:52:00
آرامــــــــش يـعني : - 1392-12-22 20:51:00
گاهی .... - 1392-12-22 20:49:00
آهـــــای غــــریــــبــــــــه... - 1392-12-22 20:47:00
- 1392-12-22 13:51:00
بـــﮧ گُمـــــــــانَــــــــم ... - 1392-12-20 17:27:00
مادربـزرگ مـی گفـت: - 1392-12-20 17:24:00
لگدمال .... - 1392-12-20 17:22:00
چـرا سـاکـت نـمـی شـوی؟! - 1392-12-19 17:08:00
ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ؟؟؟؟!!! - 1392-12-19 16:46:00
نامــم را پـاک کــردے ... - 1392-12-18 16:53:00
لـפـظــہ هـاﮯ ــــڪـوتـم - 1392-12-18 16:49:00
خــدایا ؟ - 1392-12-16 13:44:00
خـــــــــــدایــا لــج نکــن ... - 1392-12-16 13:41:00
امــــــــــــــــــــــــا ... - 1392-12-16 13:38:00
وقتی دلتنگم… - 1392-12-16 13:37:00
هــَمـَـمــون ... - 1392-12-16 13:31:00
یڪ دلقڪ, .... - 1392-12-16 13:31:00
هنگــــامی که .... - 1392-12-16 13:29:00
ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺳـــﻼﻡ ﻣــــﺮﺍ ﺑــــــﻪ ... - 1392-12-16 13:27:00
ای کـــــــــــــــــــــاش ..... - 1392-12-16 13:26:00
یکــــــــــ بار .... - 1392-12-16 13:24:00
گلــــــــوی آدم را ... - 1392-12-16 13:22:00
متــــــــاسفم .... - 1392-12-16 13:21:00
موهــــای بلَنــــدَم را - 1392-12-16 13:19:00
زمان .... - 1392-12-16 13:17:00
عجبــــ وفـــايـــي .... - 1392-12-16 13:15:00
با من چه ڪرده اي ... - 1392-12-16 13:13:00
به تو کــــه کـــــ ــاری ندارم! - 1392-12-16 13:12:00
درد یعنـی .... - 1392-12-15 20:19:00
"گــــرگ هــــا" .... - 1392-12-15 17:12:00
هیـــــــــــــــــــــس .... - 1392-12-15 17:10:00
زحمـــــــت دارد... - 1392-12-15 17:08:00
نفــــــــس میکشــــــم .... - 1392-12-15 17:07:00
اگر سُڪوت .... - 1392-12-15 17:06:00
احـْـســـــاسْ .... - 1392-12-15 17:04:00
هــَـر روز.... - 1392-12-15 17:03:00
گِـــــریِـه هــــایِ شَــــبانِه اَم .... - 1392-12-15 17:02:00
متنفـــــرم از خــــودم ! - 1392-12-15 17:01:00
تـ♥ـنــهــايـ♥ــي .... - 1392-12-15 12:38:00
اعتمــــــــــــــ♥ــــــــــــاد .... - 1392-12-15 12:22:00
احــمقـــانـــهاســت .... - 1392-12-15 12:26:00
درد تنهایـــــــــی ........ - 1392-12-15 12:12:00
کـــــاش باران بگیرد .... - 1392-12-15 12:16:00
ایـــن روزهــــا ........... - 1392-12-15 12:14:00
گاهــــی ..... - 1392-12-15 11:36:00
مــَــن ........... - 1392-12-15 10:43:00
- 1392-12-14 13:54:00
ایـن مـن ِ بـی تــو - 1392-12-12 15:17:00
خداوندا ...... - 1392-12-11 21:38:00
بیخـــیال - 1392-12-10 17:17:00
من ♥♥ - 1392-12-10 16:59:00
من ♥♥ - 1392-12-09 14:47:00
من ♥♥♥ - 1392-12-09 14:44:00
من ♥♥ - 1392-12-09 14:42:00
من ♥ - 1392-12-09 14:16:00
من و توووو - 1392-12-08 15:52:00
من ♥♥♥ - 1392-12-07 18:42:00
من ♥♥♥♥♥ - 1392-12-07 18:39:00
من ♥♥♥ - 1392-12-07 18:38:00
من ♥ - 1392-12-07 18:36:00
من♥♥ - 1392-12-07 18:33:00
من ♥ - 1392-12-07 18:27:00
من ♥♥ - 1392-12-07 18:24:00
من ♥ - 1392-12-07 18:22:00
من 34♥ - 1392-12-06 14:09:00
من 33♥♥ - 1392-12-05 16:01:00
من 32♥ - 1392-12-05 16:00:00
من 31♥♥ - 1392-12-05 15:54:00
من 30♥♥ - 1392-12-05 15:52:00
من 29♥♥ - 1392-12-05 14:55:00
من 28♥ - 1392-12-05 14:53:00
من 27♥♥ - 1392-12-05 14:52:00
من 26♥ - 1392-12-05 14:51:00
من 25♥♥ - 1392-12-05 14:50:00
من 24♥ - 1392-12-05 14:15:00
من 23♥♥ - 1392-12-04 13:57:00
من 22 ♥ - 1392-12-04 13:56:00
من 21♥♥ - 1392-12-02 10:57:00
من 20♥ - 1392-12-02 10:56:00
من 19 ♥♥ - 1392-12-02 10:54:00
من 18♥ - 1392-12-02 10:51:00
من 17♥♥ - 1392-12-02 10:50:00
من 16 ♥ - 1392-12-02 10:48:00
من 15 ♥♥ - 1392-12-02 10:46:00
من 14 ♥ - 1392-12-02 10:45:00
من 13 ♥♥ - 1392-12-02 10:43:00
من 12 ♥ - 1392-12-02 10:42:00
من 11 ♥♥ - 1392-12-02 10:41:00
من 10♥ - 1392-12-02 10:37:00
من 9♥♥ - 1392-12-02 10:35:00
من 8 ♥ - 1392-12-02 10:34:00
من 7 ♥♥ - 1392-12-02 10:33:00
من 6 ♥ - 1392-12-02 10:32:00
من 5 ♥♥ - 1392-12-02 10:30:00
من 4 ♥♥♥♥ - 1392-12-02 10:29:00
من 3 ♥♥♥ - 1392-12-02 10:27:00
من 2 ♥♥ - 1392-12-02 10:25:00
من 1 ♥ - 1392-12-02 10:23:00
♥•٠•♥•٠•♥•٠•♥•٠•♥•٠• - 1392-12-01 17:25:00
من .... - 1392-12-01 17:31:00
فصل سرد .... - 1392-12-01 17:17:00
کنارمی ........ - 1392-12-01 17:11:00
غرورم ... - 1392-12-01 11:56:00
تنهایی ... - 1392-12-01 11:45:00
فقط ... - 1392-11-29 20:17:00
حذف ... - 1392-11-28 15:11:00
میترسم .... - 1392-11-28 14:58:00
برو ... - 1392-11-28 14:35:00
پرنده ... - 1392-11-26 15:53:00
حسادت... - 1392-11-26 15:49:00
دلگیرم ... - 1392-11-25 10:15:00
پنهان نکن ... - 1392-11-25 09:51:00
خدایا .... - 1392-11-23 14:03:00
اهای پسر ... - 1392-11-23 13:57:00
اینجا ... - 1392-11-23 13:55:00
یه روز .... - 1392-11-23 13:52:00
تازگیا ... - 1392-11-23 13:46:00
مسافری ... - 1392-11-23 13:46:00
خدایا ... - 1392-11-23 13:41:00
بعضی وقتا ... - 1392-11-23 13:36:00
دگر ... - 1392-11-23 13:36:00
زخم هایم ... - 1392-11-23 13:28:00
اشتباه ... - 1392-11-23 13:32:00
میگویند .... - 1392-11-23 13:26:00
کوتاهی ... - 1392-11-23 13:24:00
کنارت ... - 1392-11-23 13:22:00
شکسته ... - 1392-11-23 13:16:00
این روزا ... - 1392-11-22 16:16:00
کلاس داره ... - 1392-11-22 16:04:00
میان آدمک های هزار رنگ.... - 1392-11-22 16:26:00
این روزها ... - 1392-11-22 15:50:00
فیلم مسخره ای.... - 1392-11-22 15:34:00
حالم ... - 1392-11-22 12:45:00
دروغ... - 1392-11-22 12:44:00
من... - 1392-11-22 12:35:00
دروغ ... - 1392-11-21 19:03:00
بی وفا - 1392-11-21 16:16:00
ایـن روزهـا - 1392-11-21 15:44:00
گاهی... - 1392-11-21 15:34:00
هی... - 1392-11-21 15:22:00
عاشق - 1392-11-21 15:18:00
من نگاهت می کنم وتو برایم اشک میریزی ؟؟!!!! - 1392-11-20 17:45:00
هوای تو........ - 1392-11-20 17:39:00
شماره امو بگیر وفقط بخند.......... - 1392-11-20 17:32:00
چقدرسخته ........... - 1392-11-20 17:07:00
من ... - 1392-11-20 17:03:00
باران که می بارد.... - 1392-11-19 18:17:00
این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس ! - 1392-11-19 17:46:00
عـزیــزش - 1392-11-18 18:44:00
خدایـــــــــــا - 1392-11-18 18:35:00
شبــــــانهــــ روز - 1392-11-18 18:32:00
نقـاشــی - 1392-11-18 17:53:00
خـداحـافـظ ... - 1392-11-18 17:46:00
قشنگترين حس - 1392-11-18 13:20:00
ایســــــتــــاده ام … - 1392-11-04 19:30:00
- 1392-11-04 19:18:00
درد בِلتَنـــگے ... - 1392-11-04 18:33:00
مـכّتــے اωـت ... - 1392-11-03 12:34:00
כωـﭡـــانـــم شـایـכ… - 1392-11-03 12:32:00
- 1392-11-03 12:28:00
ωــاכه هـωــﭡـــم… - 1392-11-03 12:18:00
چــقــدر دوري از مـــــن . . . - 1392-10-23 17:02:00
- 1392-10-23 17:00:00
مهم تویی - 1392-10-21 12:26:00
یادت باشه - 1392-10-21 12:19:00
سختـــــ ــــی ها - 1392-10-18 11:46:00
- 1392-10-16 12:31:00
- 1392-10-16 12:29:00
چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری؟!!! - 1392-10-16 12:21:00
جواب این تار موهای سفید را می دهی؟؟ - 1392-10-16 12:16:00
عشق - 1392-10-16 11:54:00
- 1392-10-16 10:55:00
نقاشی کودکانه - 1392-10-16 10:53:00
عادت - 1392-10-07 11:49:00
- 1392-10-07 11:41:00
- 1392-10-07 11:12:00
- 1392-09-30 19:46:00
- 1392-09-30 19:41:00
- 1392-09-30 19:31:00
به یاد من .... - 1392-09-21 19:38:00
- 1392-09-21 19:36:00
- 1392-09-21 19:32:00
شانه ام - 1392-09-21 19:28:00
- 1392-09-21 19:21:00
همیشه دوستت داشته ام - 1392-09-21 18:33:00
- 1392-08-08 16:39:00
جونم - 1392-05-30 19:38:00
- 1392-05-30 18:40:00
- 1392-05-30 01:17:00
- 1392-05-30 01:10:00
- 1392-05-23 12:58:00
عشقم - 1392-05-22 01:36:00
صبر کن سهراب !!! - 1392-05-20 23:43:00
نگران نباش - 1392-05-20 23:36:00
زندگی زیباست - 1392-05-20 23:23:00
اغوش تــــــــــو - 1392-05-15 23:11:00
- 1392-05-04 18:33:00
یکم כلم خواست... - 1392-04-27 13:42:00
- 1392-04-27 13:38:00
گفتے בهنم بوے شیر میـבه و رفتے ...... - 1392-04-27 13:37:00
روزگــــــار... - 1392-04-27 13:35:00
- 1392-04-27 13:31:00
- 1392-04-27 13:31:00
روزگاری - 1392-04-27 13:28:00
واقـعـا تمـومـ شد! - 1392-04-27 12:23:00
- 1392-04-25 23:09:00
- 1392-04-25 23:04:00
- 1392-04-25 22:55:00
- 1392-04-23 16:29:00
- 1392-04-23 16:04:00
- 1392-04-21 15:00:00
دلنشين ... - 1392-04-14 23:33:00
روزهاي باراني ... - 1392-04-14 23:28:00
مُـــخــآطَــبــــ خــاص ... - 1392-04-14 23:25:00
درد בِلتَنـــگے .. - 1392-04-14 23:21:00
مخـــاطبـــ - 1392-04-14 23:20:00
- 1392-04-14 23:19:00
- 1392-04-14 23:17:00
- 1392-04-14 23:16:00
❀.♥.♥.♥.❀ - 1392-04-14 23:15:00
"عاشقــشی....." - 1392-04-14 23:12:00
♥♥دوستی ها کمرنگ..♥♥. - 1392-04-14 23:11:00
با من چرا...؟ - 1392-04-14 23:09:00
نیازی به داد و فریاد نیست - 1392-04-14 23:04:00
دست از سر کچلم بردار - 1392-04-14 23:00:00
کثیف بودن ادمها - 1392-04-14 22:56:00
شک نکن ! - 1392-04-14 22:54:00
هـِـِے فـِـلانـے.... - 1392-04-14 22:50:00
اصـــلا به روی خـــودم هـــم نمے آورم کـه نیــســتی ! - 1392-04-14 22:33:00
دنیای من... - 1392-04-08 15:15:00
دلمـ گرفتهـ (نفرینـ بر عشقـــ) - 1392-04-08 14:53:00
عشق یعنی - 1392-04-08 14:46:00
- 1392-04-08 14:38:00
- 1392-04-07 19:42:00
- 1392-04-07 19:31:00
- 1392-04-06 14:42:00
- 1392-03-25 13:47:00
- 1392-03-25 13:38:00
- 1392-03-25 13:23:00
- 1392-03-24 11:39:00
- 1392-03-24 11:39:00
- 1392-03-24 11:39:00
- 1392-03-24 11:13:00
وقتی هنوز قلب از طپش افتاده ام ... - 1392-03-06 17:35:00
- 1392-03-06 17:24:00
- 1392-03-06 17:17:00
- 1392-03-06 17:08:00
- 1392-03-06 17:06:00
- 1392-03-06 17:03:00
- 1392-03-06 16:58:00
- 1392-03-01 11:28:00
اس خداحافظی - 1392-02-28 20:03:00
- 1392-02-28 20:00:00
- 1392-01-10 17:52:00
- 1392-01-10 17:25:00
- 1392-01-10 17:24:00
- 1392-01-10 17:23:00
- 1392-01-10 17:21:00
- 1392-01-10 17:18:00
- 1391-12-22 18:09:00
- 1391-12-22 18:09:00
خیلی سخته - 1391-11-18 16:33:00
یادم باشد - 1391-11-18 16:31:00
- 1391-11-18 16:27:00
بیا که من . . . - 1391-11-18 16:26:00
- 1391-11-18 16:04:00
- 1391-11-18 15:49:00
- 1391-11-18 15:46:00
به آرزوي ديدار - 1391-11-18 15:45:00
عـشق - 1391-11-18 14:34:00
چه می شود همه از جنس آسمان باشد - 1391-11-18 14:31:00
- 1391-11-08 18:08:00
به راحتی میشه.....ولی - 1391-11-05 22:51:00
شيشه... - 1391-11-04 23:21:00
زندگی .............................................................. - 1391-11-04 22:40:00
میخواهم بگویم؛ فقر همه جا سر میکشد … - 1391-11-04 22:31:00
عاشقانه هاي كاغذي من - 1391-11-04 22:18:00