ﭼـــﻪ ﺣﺴــــﻪ ...

 

ﭼـــﻪ ﺣﺴــــﻪ ﺧﻮﺑﯿــﻪ
ﺷـــﺒﺎ ﻣﻮﻗـــﻊ ﺧــــﻮﺍﺏ عشقـــت بغـــل کنـــی
ﺑﺎ ﻣﻮﻫــــﺎش ﺑﺎﺯﯼ کنـــی
ﭼﺸﻤــــﺎشو ﺑﺒﻮﺳـــﯽ 
آﺭﻭﻡ آﺭﻭﻡ ﺗـــﻮ ﺑﻐـــﻠﺖ ﺧﻮﺍﺑـــﺶ ﺑﮕﯿـــﺮﻩ 
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻫﻨـــﻮﺯ ﺑﯿــــﺪﺍﺭﯼ
ﺩﻭﺳــــﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘــــﻂ ﻧﮕــﺎﺵ ﮐﻨـــﯽ
ﻫﻤﯿﻨــــﻄﻮﺭﯼ ﮐـــﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﮕـــﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨـــﯽ 
ﺍﺷﮑـــﺎﺕ ﺳـــﺮﺍﺯﯾﺮ ﺑﺸـــﻪ 
ﺗـــﻮ ﺩﻟـــﺖ ﭘﯿـــﺶ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑﮕـــﯽ :
ﻧﺒﺎﺷــــﯽ ، ﻣﯿﻤﯿــــﺮﻡ ...

+ نوشته شده در چهار شنبه 21 خرداد 1393برچسب:, ساعت 11:0 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

دیــگـر ...

 
دیــگـر تـنــها نـیــسـتـم!

در تَــک تَــکِ پُــک هایی کـه بـه سیــگـارم مـیــزنــم بـا مـنـی!

حتــی آنـگــاه کــه نـیـســتـی

بـاز هـم بـا مـنــی ...!
 
+ نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, ساعت 7:1 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

مانده هاے ...

 
با تَه مانده هاے احساسَم بازے نکنـ

مَنـ هر شبــ با همینـ تَه مانده هاے بے مَصرفـــ

دل شوره هایم را آبیـــ ـارے مے کنم . . .
 
+ نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, ساعت 6:56 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

دلــــــــــــــم ...

 
فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے …!

یا

نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند …!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ …!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

دلــــــــــــــم…..!!!
 
 
+ نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, ساعت 6:35 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

نیـــازی ...

 
نیـــازی بـه انتــقام نیـست !

فـقط مـنتظر بـمان ..

آنـها کـه آزارت مـی دهند

سرانـجام بـه خـود آسیـب مـی زنند ..

و اگـر بـخت مـدد کنـد

خــداوند اجـازه مـی دهد که تماشاگرشان باشی …!
 
 
+ نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, ساعت 6:33 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

این روزهــــا ...

 
این روزهــــا زیادی ساکتــــ شده ام

حرفــــ هایم نمی دانم چــــرا به جای گلــــو

از چشــــم هایم بیرونــــ می آیند...
 
 
+ نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, ساعت 6:33 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

روزهای لعنتی ...

 
این روزهای لعنتی را هر روز به تظاهر میگذرانم

تظاهر به خنده

تظاهر به شادی

پس کی تمام میشود این نمایش؟؟؟!!!!
 
+ نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, ساعت 6:30 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

دلم ....

 
دلم امشب یه اهنگ غمگین میخواد 

جوری که حتی اهنگشم حالمو بگیره

یه 
سکوت  مطلق

یه تاریکی مطلق

فقط من باشمو این اتاق

یه دل شکسته
 
+ نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, ساعت 6:30 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

نيـــازم ....

 
نيـــازم ،

نه ديگر آغوشـــــت است

نه دستـــــــانت ،

نه گيس سيــــــــاه ،

نه چشم خمـــــــارت

و نه دیگر هیــــــــ ـچ،

با . . .

يك فنجان سكــــــ ـوت تلـــــــــ ـخ ..

و ســـــ ـیگارم

....
.
.
فرو مى برم حمــــــــ ـاقتم را..

دوســــــ ـت داشتنت را . . .
 
 
+ نوشته شده در شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, ساعت 12:38 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ....

 
ﺁﺏ ﺩﺍﻍ !

ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﻍ !

ﻏﻢ ﭘﺸﺖ ﻏﻢ ! ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ !

ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﭘﺸﺖ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ !

ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ !

ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﻣﺮﮒ ﮔﻮﻧﻪ !

ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ !!!
 
 
+ نوشته شده در شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, ساعت 12:30 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

او رفت ....

 
او رفت ، همین

قصه ام کوتاه بود ، به سر رسید !

کلاغ جان تو هم برو ، شاید جایی دیگر قصه ای زیبا منتظرت باشد !
 
 
+ نوشته شده در شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, ساعت 12:26 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

بچــــه که بودم ....

 
بچــــه که بودم

فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد

بـــــــزرگ شدم

دیـــدم
شنیـــدم
رفتــــم
آمـــدم
و یــــاد گرفتــــم

نــــه

آدمها هم نیــــش میزننـــد

هر چقـدر صمیــــــمی تر و عزیزتر

نیششـــان ســـــمی تــــر
 
+ نوشته شده در شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, ساعت 12:22 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

و من ....

 
میكشم ، میكشی ، می كشد

هر سه میکشیم

اما

او ناز تو را …

تو دست ، از من …

و من مثل همیشه سیگار ...
 
 
+ نوشته شده در شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, ساعت 11:50 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

آی لعنـتی ....

 

۴تا دیوار سیــاه،اون عکس خاکسـتری


اون حریم خـآر دار


شمع های سر در گم


اون آرشیو آهنگ


بغض های توی معدم


قرص های بی روح


زندگی من شدن


آی لعنـتی اینارُ از من نگیـر…

 

+ نوشته شده در شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, ساعت 11:45 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |

آهـــــــــــــــــــــای ....

 

آهـــــــــــــــــــــای ســـــــــــــرنوشــــــــــت!!

اسکار حق توست سال هاست مــــــــرا

فیلـــــــــــــــــم کرده ای….!!

 

+ نوشته شده در شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, ساعت 11:42 AM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |